Deklaracja dostępności cyfrowej i Placówki Wsparcia Dziennego Stacyjka Klub Integracyjny

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Bystrzyckiego  Stowarzyszenia Niepełnosprawnych w Bystrzycy Kłodzkiej – niepelnosprawni.bystrzyca.pl

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.

Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych w Bystrzycy Kłodzkiej dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej niepelnosprawni.bystrzyca.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Bystrzyckim Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych w Bystrzycy Kłodzkiej przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób z  niepełnosprawnościami cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa niepelnosprawni.bystrzyca.pl spełnia wymagania w 94,22% gdzie wartość 100% jest wynikiem najlepszym.

Status pod względem zgodności

 

Strona internetowa niepelnosprawni.bystrzyca.pl jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848).

- Dokłada się wszelkich starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych

- zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

- tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

- elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

 

Placówka Wsparcia Dziennego "Stacyjka Klub Integracyjny"

Dostępność architektoniczna, techniczna, cyfrowa ( Ustawa o dostępności cyfrowej zgodnie z wytycznymi WCAG2.0 na poziomie AA) Nasza placówka jest dostosowana do osób z niepełnosprawnościami, poruszającymi się na wózku inwalidzkim, słabowidzących i innych niepełnosprawności : budynek znajduje się na parterze, zlikwidowane są progi, drzwi do kolejnych pomieszczeń są o wymiarach zgodnych z przepisami budowlanymi ( szerokość dostosowana do wózka inwalidzkiego, bez progów),toaleta z zamontowanymi poręczami, umywalka osadzona nisko; oznakowania w placówce są czytelne, wyjścia ewakuacyjne podświetlone; treści przygotowywane do zajęć z wychowawcą i terapeutą są konstruowane językiem czytelnym, prostym i zrozumiałym; strona internetowa Bystrzyckiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych zawiera dostępność cyfrową, na portalu społecznościowym ogłoszenia i informacje o działalności bieżącej są opisywane prostym językiem.

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd